Ma'daniyat «ШУFЛА» НЫҢ ЕСАБАТ КОНЦЕРТИ

«ШУFЛА» НЫҢ ЕСАБАТ КОНЦЕРТИ

0
«ШУFЛА» НЫҢ ЕСАБАТ КОНЦЕРТИ

Саз бенен қосық пайда болыў дәўиринен баслап қаншадан-қанша дәўир сынақларын бастан кеширип, бүгинлиги өзиниң раўажланыў жолына түсти. әсиресе ғәрезсизликке ерискеннен соң мәденият ҳәм спорт тараўына болған итибар өзгеше болды. Бул тараўға көрсетилген итибардың арқасында мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайлары да  халыққа мәдений жақтан үлгили хызмет көрсетип келмекте.

Тахтакөпир-талантлылар елаты. Бул дәргайдан қаншадан-қанша мәденият хызметкерлери жетилисип шыққан.

Районлық мәденият ҳәм спорт ислери бөлими жанындағы «Шуғла» қосық ҳәм аяқ-ойын халық ансамблимиз  тийкарынан талантлылардан қуралған.  Жақында ансамбль жәмәәти 2016-жыл даўамында алып барған жумыслары бойынша халқымызға есабат бериў концертин инам етти. Концерт бағдарламасында жанлы ҳаўазда атқарылған халық қосықлары менен аяқ-ойынлары тамашагөйлер тәрепинен жақсы қарсы алынды ҳәм бул хошамет ансамбль ағзаларының дөретиўшилик жумысларына жәнеде күш-қуўат бағышлады.

Бөршитаўдан күлимлесе таңлары,

Йошланады улы менен қызлары,

Бүлбилдей сайраған хош ҳаўазларды,

Жәмәәтке жәмлендирген «Шуғла» саң.

 

Мақсет СУЛТАНОВ

                     «Шуғла» қосық ҳәм аяқ-ойын халық

                      ансамбли көркем басшысы

СҮЎРЕТТЕ: «Шуғла» ансамбли ағзалары