Ma'daniyat Ана тилим - сен басқадан айырмам...

Ана тилим - сен басқадан айырмам...

0
Ана тилим - сен басқадан айырмам...

 

Ана тили ҳәр бир инсанның балалығынан қәлиплеседи. Сөз үйрениўди тили шыққан бала дәслеп шаңарақтан, соң балалар бақшасынан үйренеди. Сонлықтан да мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери балалардың тил қатнасына айрықша кеўил аўдарыўы керек. 
15- санлы мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде  "Ана тилим-байлығым!" сүрени менен кишкенелер ушын ертелик шөлкемлестирилди.Шөлкемде балаларды миллий дәстүрлеримизге үйретиўде айрықша итибар қаратылған.

Тахтакөпир районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети