Siyosat 2023-jılda Taxtakópir mámleketlik Toǵay xojalıǵınıń toǵay fondı jerlerinde órt qáwipsizliginiń aldın alıw ilajları haqqında Taxtakópir rayonı hákiminiń SHESHIMI

2023-jılda Taxtakópir mámleketlik Toǵay xojalıǵınıń toǵay fondı jerlerinde órt qáwipsizliginiń aldın alıw ilajları haqqında Taxtakópir rayonı hákiminiń SHESHIMI

8
2023-jılda Taxtakópir mámleketlik Toǵay xojalıǵınıń toǵay fondı jerlerinde órt qáwipsizliginiń aldın alıw ilajları haqqında Taxtakópir rayonı hákiminiń SHESHIMI

Ózbekstan Respublikasınıń “Toǵay haqqında”ǵı Nızamınıń 15,17 hám 23-statyaları hám Ózbekstan Respublikasınıń “Jergilikli mámleketlik hákimiyathaqqında”ǵı Nızamınıń 6 hám 24-statyalarına muwapıq

SHESHIM ETEMEN:

1. Usı sheshim nızamlı túrde kúshke kirgen kúnnen baslap 2023-jıl 1-dekabrge shekem Taxtakópir mámleketlik Toǵay xojalıǵınıń toǵay fondı aymaǵında “Toǵaylarda órt qáwipsizligi máwsimi” dep belgilensin.

2. Rayon aymaǵındaǵı toǵaylarda órt qáwpiniń aldın alıw hám órt bolǵan jaǵdayda Taxtakópir rayonı boyınsha islenetuǵın is-ilajlar qosımshaǵa muwapıq tastıyıqlansın.

3. Taxtakópir mámleketlik Toǵay xojalıǵı direktorı (B.Turdıbaev)na, órt kelip shıǵıwınıń aldın alıw maqsetinde toǵaylardı qadaǵalaw boyınsha tómendegi  jumıslardı alıp barıw tapsırılsın:

a) órt qáwipsizligi talaplarınıń buzılıwınıń aldın alıw, toǵaylardıń áhmiyeti haqqında puqaralar arasında keń túsinik jumısların júrgiziw;

b) toǵaylarda órtke qarsı gúresiwge, jollardı taza uslawǵa ayrıqsha itibar qaratıw;

v) toǵaylarǵa kirer orınlarǵa arnawlı eskertiwshi belgiler qoyıw hám bar bolǵan belgilerdi qaytadan jańalaw;

g) toǵay fondı maydanlarında tábiyiy hám texnikalıq jaǵdaylardıń aldın alıw, ayrıqsha jaǵdaylarda tiyisli jergilikli hákimiyat uyımları, rayonlıq Аyrıqsha jaǵdaylar bólimi, Ishki isler bólimi hám basqa da kárxanalar menen birgelikte keshiktirip bolmaytuǵın ilajlar islep shıǵılıp, olardıń orınlanıwın támiyinlew tapsırılsın.

4. Taxtakópir rayonı hákiminiń orınbasarı (S.Dosbergenov)na hám rayonlıq Diyqan, fermer xojalıqları hám qıytaq jer iyeleri keńesine, órtke qarsı ilajlar kóriw,toǵay fondı jerleri menen shegaralasqan atızlardıń átirapların, jap hám salmalardı tazalaw waqtında órt kelip shıǵıwınıń aldın alıw maqsetinde quwraǵan shóplerdi jaǵıp jibermew, ekologiyalıq ortalıqtı jaqsılaw boyınsha jumıslardı ámelge asırıw tapsırılsın.

5. Usı sheshim rayonlıq “Taxtakópir tańı” gazetasında hám rayon hákimliginiń web saytında járiyalansın hám járiyalanǵan kúnnen baslap kúshke kirsin.

6. Taxtakópir rayonı hákiminiń 2022-jıl 11-may kúngi 138-13-189-Q/22-sanlı sheshimi óz kúshin joyıtqan dep esaplansın.

7. Usı sheshimniń orınlanıwın qadaǵalaw rayon hákiminiń ekologiya hám Aralboyı aymaǵın rawajlandırıw máseleleri boyınsha birinshi orınbasarı (T.Toqımbetov)na tapsırılsın.

 

Taxtakópir rayonı hákimi         J.Adilov

 № 73-13-189-Q/23  

2023 - yil 15 - iyun