Siyosat Qoraqalpog‘iston Respublikasida 38,7 % uy xo‘jaliklarida 6 va undan ko‘p kishilar istiqomat qilmoqda

Qoraqalpog‘iston Respublikasida 38,7 % uy xo‘jaliklarida 6 va undan ko‘p kishilar istiqomat qilmoqda

10
Qoraqalpog‘iston Respublikasida 38,7 % uy xo‘jaliklarida 6 va undan ko‘p kishilar istiqomat qilmoqda

2023-yilning yanvar-may holatiga ko‘ra Qoraqalpog‘iston Respublikasida uy xo‘jaligi a’zolarining soni bo‘yicha:

bir kishilik uy xo‘jaliklari – 0,3 %,
ikki kishilik uy xo‘jaliklari – 6,6 %,
uch kishilik uy xo‘jaliklari – 8,5 %,
to‘rt kishilik uy xo‘jaliklari – 18,4 %,
besh kishilik uy xo‘jaliklari – 27,5 %,
hamda olti va undan ko‘p kishilik uy xo‘jaliklari – 38,7 %ni tashkil etmoqda.