Ma'daniyat Жаслар - Ўатан сүйиўшилер

Жаслар - Ўатан сүйиўшилер

0
Жаслар - Ўатан сүйиўшилер

Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлериниң дүзилгенине 29 жыл толыўына бағышлап «Ким ўатанға садық болса, мен боламан сол!» ураны менен жоқарғы класс оқыўшылары арасында әскерий илажлар  өткерилди. Әскерий жарыс шөлкемлестирилип, оқыўшылар 8 шәрт бойынша күш сынасты. Ўатан қорғаўшылар күни алдынан саламат турмыс тәризин үгит-нәсиятлаў бағдарында өткерилген илажлар тийкарында жас өспиримлерди әскерий турмысқа шынықтырып барыў менен бирге олардың Ана Ўатанды сүйиўге деген муҳаббатын арттырыўдай ийгиликли нийетлер бар.  

Тахтакөпир районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети