Мақсет: пуқаралардың қәўипсизлиги

Мақсет: пуқаралардың қәўипсизлиги

Усы жылдың 25-ноябрь – 25-декабрь аралығы  аймақларда айрықша жағдайлардың алдын алыў айлығы етип белгиленген. Усы мақсетте бөлим қәнигелери район ҳәкимлигиниң мәжилислер залында тараў басшылары менен мәжилис өткерди. Онда район аймағында…

Пән айлығы әжайып жуўмақланды

Пән айлығы әжайып жуўмақланды

Ноябрь айы - улыўма орта билим бериў мектеплери ушын рус ҳәм инглиз тиллери пән айлығы болып жуўмақланды. Районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы 1-санлы орта мектептиң рус тили оқытыўшылары тәрепинен ҳәр…

Жаңа кәсип-өнер мектебиниң дәслепки байрамы

Жаңа кәсип-өнер мектебиниң дәслепки байрамы

Бүгин Тахтакөпир районлық кәсип-өнер мектебинде 1-декабрь - қарақалпақ тилине Мәмлекетлик тил бийлиги берилген күн мүнәсибетине арнап "Ана тилим-мақтанышым" атамасында байрам кешеси өткерилди. Кешеде тилдиң тазалығына қойылатуғын талаплар, ҳүжжетлердиң қәтесиз жазылыў…

Бир жыллық бағдарлама исленеди

Бир жыллық бағдарлама исленеди

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басшылығында усы жылы 8-октябрь күни жәмийетте ҳаяллар ҳәм жаслардың ролин асырыў ҳәм бәнтлигин тәмийинлеў ис-илажлары бойынша өткерилген видеоселектор жыйналысында мәмлекетимиздиң барлық қала ҳәм районларында  «Жаслар дәптери» ҳәм «Ҳаяллар…

Жасларды исбилерменликке қызықтырыў

Жасларды исбилерменликке қызықтырыў

Жаслар ислери агентлиги Тахтакөпир районлық бөлими тәрепинен «Жаслар дәптери»не киргизилген исбилерменликке ҳәм шарўашылыққа қызығатуғын жумыссыз жасларға райондағы  жас исбилерменлердиӊ көргизбели ушырасыўы шөлкемлестирилди. Ушырасыўға «Ерназар асал ари» фермер хожалығы баслығы Расул…

Байрам кейпиятында өтти

Байрам кейпиятында өтти

Бүгинги күнде қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил бийлиги берилген күн алдынан дүньяның ҳәр мүйешинен жерлеслеримиз, досларымыз арқалы елимизге қутлықлаўлардың жетип келиўи- ана тилге болған меҳир-муҳаббатымызды және де арттырады. Орынларда болса байрам…

Саламат өмир ушын

Саламат өмир ушын

Спорт - денсаўлықтың гиреўи. Солай екен, ҳәр бир саламат инсан өзиниң өмиринде денетәрбиясын күнделикли әдетке айландырып барыўы тийис. Бул үлкенлер ушын да, жас өспиримлер ушын да пайдалы өмир талабы. Бүгин…